Υποστήριξη οικογένειας μικρής Χριστίνας
με το ποσό των 3.393,70€

Η μικρή μικρή Χριστίνα είχε όγκο στο αριστερό νεφρό και η οικογένεια χρειαζόταν χρήματα για να συνεχισθεί στο εξωτερικό η θεραπεία.